Τελευταία ενημέρωση 19/5/2020

e-Μαθήματα

Κανόνας 1 - Αγωνιστικός Χώρος (Video)

 

Κανόνας 2 - Η μπάλα (Video 1), (Video 2)

 

Κανόνας 3 - Οι ποδοσφαιριστές (Video 1), (Video 2), (Video 3)

 

Κανόνας 4 - Εξοπλισμός Ποδοσφαιριστών (Video)

 

Κανόνας 7 - Η διάρκεια του αγώνα (Video)

 

Κανόνας 8 - Η έναρξη και η επανέναρξη του παιχνιδιού (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4)

 

Κανόνας 9 - Μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4)

 

Κανόνας 10 - Καθορισμός του αποτελέσματος ενός αγώνα (Video 2), (Video 3), (Video 4)

 

Κανόνας 11 - Offside (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4), (Video 5), (Video 6), (Video 7), (Video 8), (Video 9), (Video 10), (Video 11), (Video 12)

 

Κανόνας 12 - Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά (Μέρος 1ο)

Κανόνας 12 - Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά (Μέρος 2ο)

Κανόνας 12 - Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά (Μέρος 3ο)

 

Κανόνας 13 - Ελεύθερα Λακτίσματα (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4)

 

Κανόνας 14 - Το Πέναλτι (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4), (Video 5), (Video 6), (Video 7)

 

Κανόνας 15 - Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή (Video 1)

 

Κανόνας 16 - Από Τέρματος Λάκτισμα (Video 1), (Video 2), (Video 3), (Video 4)