Τελευταία ενημέρωση 18-1-2019 
  
Ορισμοί Διαιτητών B3 Κατηγορίας 2018-2019
 
 
B3 κατηγορία, 1η αγωνιστική (15-16/9/2018)
B3 κατηγορία, 2η αγωνιστική (29-30/9/2018)
B3 κατηγορία, 3η αγωνιστική (6-7/10/2018)
B3 κατηγορία, 4η αγωνιστική (13-14/10/2018)
B3 κατηγορία, 5η αγωνιστική (20-21/10/2018)
B3 κατηγορία, 6η αγωνιστική (10-11/11/2018)
B3 κατηγορία, 7η αγωνιστική (17-18/11/2018)
B3 κατηγορία, 8η αγωνιστική (24-25/11/2018)
B3 κατηγορία, 9η αγωνιστική (8-9/12/2018)
B3 κατηγορία, 10η αγωνιστική (15-16/12/2018)
B3 κατηγορία, 11η αγωνιστική (22-23/12/2018)
B3 κατηγορία, 12η αγωνιστική (12-13/1/2019)
B3 κατηγορία, 13η αγωνιστική (19-20/1/2019)