Τελευταία ενημέρωση 18-1-2019 
  
Ορισμοί Διαιτητών Β2 Κατηγορίας 2018-2019
 
 
  B2 κατηγορία, 1η αγωνιστική 15-16/9/2018
B2 κατηγορία, 2η αγωνιστική 22-23/9/2018
B2 κατηγορία, 3η αγωνιστική 6-7/10/2018
B2 κατηγορία, 4η αγωνιστική 13-14/10/2018
B2 κατηγορία, 5η αγωνιστική 20-21/10/2018
B2 κατηγορία, 6η αγωνιστική 3-4/10/2018
B2 κατηγορία, 7η αγωνιστική 17-18/11/2018
B2 κατηγορία, 8η αγωνιστική 24-25/11/2018
B2 κατηγορία, 9η αγωνιστική 1-2/12/2018
B2 κατηγορία, 10η αγωνιστική 15-16/12/2018
B2 κατηγορία, 11η αγωνιστική 22-23/12/2018
B2 κατηγορία, 12η αγωνιστική 12-13/1/2019
B2 κατηγορία, 13η αγωνιστική 19-20/1/2019