Τελευταία ενημέρωση 2-11-2018 
  
Ορισμοί Διαιτητών Β2 Κατηγορίας 2018-2019
 
 
  B2 κατηγορία, 1η αγωνιστική 15-16/9/2018
B2 κατηγορία, 2η αγωνιστική 22-23/9/2018
B2 κατηγορία, 3η αγωνιστική 6-7/10/2018
B2 κατηγορία, 4η αγωνιστική 13-14/10/2018
B2 κατηγορία, 5η αγωνιστική 20-21/10/2018
B2 κατηγορία, 6η αγωνιστική 3-4/10/2018