ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2017-2018

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

1.

ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

2.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

3.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

2ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

4.

ΜΠΕΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

5.

ΤΕΡΕΤΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

3ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ