Ενημερώνουμε όλα τα σωματεία της δύναμής μας ότι από σήμερα, 9 Ιουλίου 2018, μπορούν να παραλαμβάνουν από τη γραμματεία της ΕΠΣ Καβάλας τις προκηρύξεις πρωταθλημάτων και Κυπέλλων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα, προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή σε πρωταθλήματα και Κύπελλα.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι έχουμε αναρτήσει  όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν απαραίτητα τις δηλώσεις συμμετοχής. Στην περίπτωση που τα συνοδευτικά έντυπα είναι ελλιπή, τότε η δήλωση συμμετοχής δε θα γίνεται δεκτή.

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για  την εξασφάλιση όλων εμπλεκόμενων φορέων στο ποδόσφαιρο, ενημερώνει ότι όλα τα σωματεία υποχρεούνται να προσκομίσουν στην ΕΠΣ Καβάλας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την «Πράξη Συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»  για όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να ανήκουν στο σωματείο τους έως την 31η Ιουλίου 2018.

Όλα τα έντυπα υπάρχουν στα γραφεία της Ένωσης, αλλά και στην ιστοσελίδα αυτής. Επειδή, ωστόσο, πρόκειται για νέο μέτρο, καλό θα είναι όλοι οι παράγοντες για οποιαδήποτε απορία τους να απευθύνονται στην Ένωση.