Ενημερώνουμε όλα μας τα σωματεία ότι, μετά την τροποποίηση του ΚΑΠ Επαγγελματικών και Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων στο άρθρο 16, παρ. 2β, προβλέπονται πλέον για τους ερασιτεχνικούς αγώνες τα παρακάτω:

Σε όλους τους αγώνες, όλων των  τοπικών ερασιτεχνικών  πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου  που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός, είτε νοσηλευτής, είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή  ειδικά πιστοποιημένος  στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή  περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές της προηγούμενης  παραγράφου.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Καβάλας, στη συνεδρίαση του στις 7/8/2018, μετά από υπόδειξη της Νομικής Υπηρεσίας της ΕΠΟ, προέβη σε τροποποίηση  του σχετικού  άρθρου των προκηρύξεων της.