ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς

Όλα τα σωματεία της δύναμής μας

Έδρες τους

 

Κύριε Πρόεδρε,

Σας διαβιβάζουμε έγγραφο της ΕΠΟ και διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Βασιλειάδη, σχετικά με την κάρτα υγείας αθλητή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα, η έκδοση Κάρτας Υγείας Αθλητήαπό 09/10/2018 είναι υποχρεωτική για όσους αθλητές (ποδοσφαιριστές) έχουν δελτίο ΕΠΟ και προς το παρόν θεωρείται μόνο από καρδιολόγο.

Η θεωρημένη Κάρτα Υγείας Αθλητή θα προσκομίζεται υποχρεωτικά μαζί με το δελτίο του στο διαιτητή.

Τα σωματεία θα μπορούν να προμηθευτούν τις Κάρτες Υγείας Αθλητών από τη Γραμματεία της ΕΠΣ Καβάλας από Τρίτη 09/10/2018.

Παρακαλούνται τα σωματεία και οι ποδοσφαιριστές τους να προχωρήσουν στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στους αγώνες.

 

Για την Ε.Ε. της ΕΠΣ Καβάλας

Μιχάλης Παπαδόπουλος

 

 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΟ

 

  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

 

  ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ