Προς εξυπηρέτηση των σωματείων της δύναμής της, η ΕΠΣ Καβάλας γνωστοποιεί λίστα όλων σχεδόν των ομάδων με τους κωδικούς ειδικής αθλητικής αναγνώρισης που διαθέτουν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ο κωδικός αυτός είναι χρήσιμος τόσο για την προεγγραφή τους στο ψηφιακό μητρώο, όσο και για διάφορες ενέργειες με την πολιτεία και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

 

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι τα σωματεία μπορούν να εγγράφονται στο "Μητρώο Αθλητικών Φορέων" της Γ.Γ.Α. στη σελίδα https://gga.gov.gr/mitroo .