Υπενθυμίζεται σε όλα τα σωματεία της δύναμής μας ότι, οι προθεσμίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού έχουν ως εξής:

  • Μέχρι Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 απαιτείται η προεγγραφή στην ψηφιακή πλατφόρμα https://gga.gov.gr/mitrooόπου συμπληρώνονται βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρος και Δ.Σ.).
  • Μέχρι Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 απαιτείται η ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης, με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Επιπλέον, κατόπιν ενημέρωσης που είχε η ΕΠΣ Καβάλας από το γραφείο του υφυπουργού Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, η πλατφόρμα του Μητρώου θα συνεχίσει τη λειτουργία της για εγγραφές σωματείων και μετά τις 30/6/2020, καθώς αυτή θα είναι δυναμική και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Η μόνη διαφορά αυτής της επιλογής με τις εγγραφές που θα ολοκληρωθούν μέχρι 30/6/2020 είναι ότι, όσα σωματεία επιλέξουν ή προβούν σε ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά την ως άνω ημερομηνία, θα ενταχθούν σε μεταγενέστερα μέτρα στήριξης και επιχορήγησης. 

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, θέλοντας να στηρίξει τα σωματεία στην υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, θα δέχεται μέχρι την Παρασκευή 5/6/2020 τους παράγοντες όλων των σωματείων που χρειάζονται βοήθεια στην εκπλήρωση του πρώτου σταδίου (στάδιο προεγγραφής στην πλατφόρμα).