Γίνεται γνωστό σε όλα τα σωματεία της Ένωσής μας ότι, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το τμήμα Διεθνών Μετεγγραφών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, δίνεται παράταση ισχύος έως 31/12/2020 στις άδειες διαμονής, τα δελτία διαμονής και τις βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης και ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, οι οποίες έληγαν το διάστημα 12/3/2020 - 30/6/2020, χωρίς να χρειάζεται έγγραφη επικύρωση της εν λόγω χρονικής παράτασης . 

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά την σχετική απόφαση και παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ