Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας και για διευκόλυνση των σωματείων της δύναμής της, γίνονται γνωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα και το Κύπελλο της ποδοσφαιρικής σεζόν 2020-2021. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 και θα διαρκέσουν μέχρι: 

  • την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Α' Κατηγορίας
  • την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Β' και Γ' Κατηγορίας, καθώς και για τις συμμετοχές στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής σε Πρωταθλήματα και Κύπελλο 2020-2021 είναι τα εξής: 

  

1) Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου και  Πρωταθλήματος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπουν οι προκηρύξεις.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΚ

 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καβάλας - ΕΠΟ (Χορηγείται από την ΕΠΣ Καβάλας).

 

3) Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο ΕΠΣΚ πενήντα (50) €.

  

4) Ετήσια συνδρομή περιόδου 2020-2021 πενήντα (50) €.

 

5) Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας εκατό (100) €, Β’ κατηγορίας εβδομήντα πέντε (75) € και Γ’ κατηγορίας πενήντα (50) €.

 

6) Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο, καθώς και άδεια καταλληλότητας αυτού.

 

7) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη, ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συνεδριάσεων της Γ.Σ. θεωρημένη, καθώς και αντίγραφο του μητρώου μελών των σωματείων. Επιπλέον, όσα σωματεία έχουν νέα μέλη στο Διοικητικό τους Συμβούλιο, σε σχέση με πέρυσι, είναι απαραίτητη η Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ένα από τα νέα αυτά μέλη, με επικυρωμένη την υπογραφή τους. 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

  

8) Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

9) Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας (θα ακολουθήσει αργότερα με την παροχή Δελτίου Πιστοποίησης για παρουσία στον πάγκο της ομάδας).

 

10) Βεβαίωση χορηγών.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, είτε να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία αυτής.