Μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Έκτακτων Θεμάτων της ΕΠΣ Καβάλας και σε συνεννόηση με την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή αυτής, αποφασίστηκε η υποχρεωτική κατάθεση Καρτών Υγείας Ποδοσφαιριστών στο διαιτητή του αγώνα, για όλα τις φιλικές αναμετρήσεις που θα διεξαχθούν από το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου 2020 και έπειτα.

Για την αποφυγή κυρώσεων και ζητημάτων που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα, παρακαλούνται οι αρμόδιοι των σωματείων να μεριμνήσουν, ώστε όλοι οι ποδοσφαιριστές που θα αγωνίζονται εφεξής σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας να διαθέτουν Κάρτα Υγείας σε ισχύ. Είναι ζήτημα διασφάλισης της υγείας όλων των ποδοσφαιριστών.