ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (6973880117)

Αντιπρόεδρος

Ρουμελιώτης Δημήτριος (6944945596)

Β’ Αντιπρόεδρος

Τσίλογλου Μαρία (6945638145)

Γενικός Γραμματέας

Παρασκευάς Χρήστος (6973052552)

Αναπληρωτής Γεν  Γραμματέας

Μέγας Αχιλλέας (6936854747)

Ταμίας

Στεφανίδης Αναστάσιος (6976624183)

Μέλος

Γκέντζογλου  Χρήστος (6938978225)

Μέλος

Σουφλέρης Γεώργιος (6984391691)

Μέλος

Ηλιάδης Δημήτριος (6958452263)

Μέλος

Πριονίδης Γεώργιος (6946832989)

Μέλος

Διακουμής Παναγιώτης (6946344759)