Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Νέων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Παίδων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019