Τελευταία ενημέρωση 23/07/2019
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου
 
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ