Τελευταία ενημέρωση 12/07/2017
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου
 
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Β
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ