Τελευταία ενημέρωση 12/7/2017

 

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Περιόδου 2017-2018

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της

γ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει

δ) τους Κανόνες  Ποδοσφαίρου

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

στ]την από 2017 αποφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διοργάνωση της Α’ φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών

περιόδου 2017-2018.

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα και αυτά της Γ’ εθνικής κατηγορίας όσων προβλέπεται από την προκήρυξη κυπέλλου ερασιτεχνών της  Ε.Π.Ο., πλην αυτών που συμμετέχουν στη Γ’ κατηγορία των οποίων η συμμετοχή είναι προαιρετική.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ καθώς και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο δεν θα γίνεται δεκτή από την διοργανώτρια αρχή.

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 22-7-2017 στην Ένω ση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των 100 (εκατό) €, εκτός τα Γ κατηγορίας που το παράβολο συμμετοχής είναι μηδενικό [ 0 ].

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. Καβάλας για την 1η φάση και την 2η φάση που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του πιο πάνω πρωταθλήματος.

Άρθρο 2: Διοργάνωση

α) Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 26-08-2017 μέχρι 21-02-2018.

β) Οι αγώνες της 2ης φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. από 22-02-2018 μέχρι πέρατος της ποδοσφαιρικής περιόδου και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κ.Α.Π.

Άρθρο 3: Τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

β) Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα διεξαχθούν σε μονούς αγώνες (ΝΟΚ-ΑΟΥΤ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση, πλην των ομάδων της Γ’ κατηγορίας που θα είναι μόνιμα γηπεδούχες.

Μέχρι της αναδείξεως κυπελλούχου Ε.Π.Σ. Καβάλας (πλην ημιτελικής φάσης) που θα είναι διπλοί αγώνες, διεξάγονται με το σύστημα των απλών συναντήσεων αποκλεισμού.

Στην ημιτελική φάση (διπλοί αγώνες εντός-εκτός έδρας) σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων, εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 5-6-8 και 9 του άρθρου 20 του Κ.Α.Π.

β) Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Καβάλας συμμετέχει στο κύπελλο ερασιτεχνών Πανελλαδικά που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της αυτης.

γ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας (1η φάση) οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από την Ε.Π.Ο. (2η φάση) διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά την κρίση της η διοργανώτρια.

δ) Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων του Κ.Α.Π.

ε) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο (υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος.

Άρθρο 4: Πρόγραμμα αγώνων-Ημερομηνία Έναρξης αγώνων

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται να διεξαχθεί την 18-08-2017 ημέρα Παρασκευη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων 1ης φάσης ορίζεται η 26-08-2017 ημέρα Σάββατο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

Άρθρο 5: Επαναληπτικοί Αγώνες

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής:

α) Για τους αγώνες 1ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

β) Για τους αγώνες της 2ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Ο.) την επόμενη μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

γ) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες και των δύο φάσεων γίνονται σε 15 ημέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί.

Άρθρο 6: Γήπεδα τέλεσης αγώνων

α) Τα γήπεδα τέλεσης αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

Άρθρο 7: Γήπεδα ακατάλληλα

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 8: Φύλλο αγώνα

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται με στυλό μελάνης η διαρκείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. σχετικό φύλλο αγώνα σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Άρθρο 9: Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 10: Αποχώρηση ομάδας-Διακοπή αγώνα-Αδυναμία συμμετοχής ομάδας-Παραίτηση

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 11: Άδεια αγώνα-Τήρηση τάξης

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημίζουν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

Σε περίπτωση που δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημίσουν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλεται με απόφαση της Ε.Π.Ο. ύστερα από πρόταση της Ε.Π.Σ.Κ. οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

Άρθρο 12: Μπάλες αγώνα-Φαρμακευτικό Υλικό-Ώρα προσέλευσης

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 13: Έξοδα μετακίνησης σωματείων

Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14: Οικονομική οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος αγώνων

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 15: Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.

Άρθρο 16: Γενικές διατάξεις

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών ισχύει ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π.

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.-Ε.Π.Σ.Κ. σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ.Κ χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ’ όσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ.Κ. 1η φάση και η Ε.Π.Σ.Κ. στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο.Η είσοδος και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ.Κ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, ενώ για όλη τη 2η φάση η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 17: Έπαθλα

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητή καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

 

Άρθρο 18: Παράβολο ενστάσεων

Το ποσό του παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων καθορίστηκε μετά από απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στα εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 19: Τελική διάταξη

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Καβάλας (1η φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (2η φάση).

Με αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.

 

 

 

                                                      Για το Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

      ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

 

1)     Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

 

2)     Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καβάλας.

 

3)     Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο εκατό (100) € πλην της Γ’ κατηγορίας που θα είναι μηδενικό [ 0 ] €.

 

4)     Ετήσια συνδρομή περιόδου 2017-2018 πενήντα (50) €.

 

5)     Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο.

 

6)     Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγει.

 

7)     Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017-2018 ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2017-2018 ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.