Τελευταία ενημέρωση 25/09/2018

 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Περιόδου 2018-2019

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της

γ) τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), όπως σήμερα ισχύει

δ) τους Κανόνες  Ποδοσφαίρου

ε) την προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

στ]την από 2018 αποφαση της Ε.Ε της Ε.Π.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διοργάνωση της Α’ φάσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών

περιόδου 2018-2019.

Άρθρο 1: Συμμετοχή Ομάδων

α) Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα σωματεία που συμμετέχουν στα τοπικά μας πρωταθλήματα και αυτά της Γ’ εθνικής κατηγορίας όσων προβλέπεται από την προκήρυξη κυπέλλου ερασιτεχνών της  Ε.Π.Ο.

β) Το σωματείο υποχρεούται να καταθέσει στη διοργανώτρια, ΔΗΛΩΣΗ καθώς και ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ με επικυρωμένο νόμιμα το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος εκπροσώπου ως αυτή επισυνάπτεται. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο δεν θα γίνεται δεκτή από την διοργανώτρια αρχή.

γ) Τα πιο πάνω σωματεία έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν μέχρι την 03-08-2018 στην Ένω ση δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας και που πρέπει να συνοδεύεται από χρηματικό παράβολο των 100 (εκατό) €.

Η δήλωση αυτή προϋποθέτει την χωρίς επιφυλάξεις αποδοχή των διατάξεων του Κ.Α.Π. και των όρων της προκήρυξης της Ε.Π.Σ. Καβάλας για την 1η φάση και την 2η φάση που διοργανώνεται από την Ε.Π.Ο.

δ) Στην δήλωση αυτή είναι ανάγκη να γνωστοποιηθούν και τα χρώματα του σωματείου σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

ε) Τέλος στην ίδια δήλωση είναι ανάγκη να γνωστοποιηθεί και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διάρκεια του πιο πάνω πρωταθλήματος.

Άρθρο 2: Διοργάνωση

α) Οι αγώνες της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών διοργανώνονται από την Ε.Π.Σ. Καβάλας από 25-08-2018 μέχρι την προθεσμία γνωστοποίησης του Κυπελλούχου μας στην ΕΠΟ, η οποία θα αναγράφεται στην προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών που θα εκδώσει η ΕΠΟ.

β) Οι αγώνες της 2ης φάσης διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. μέχρι πέρατος της ποδοσφαιρικής περιόδου και πάντως σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κ.Α.Π και η σχετική προκήρυξη της ΕΠΟ.

Άρθρο 3: Τρόπος τέλεσης των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών

α) Οι αγώνες της Α’ φάσης Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Καβάλας θα διεξαχθούν σε ομίλους των τεσσάρων ή τριών ομάδων έκαστος (ανάλογα). Η δημιουργία των ομίλων θα έχει ως κριτήριο την κατηγορία που αγωνίζεται κάθε σωματείο και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει την έδρα του. Οι αγώνες θα είναι ενός γύρου (μονοί) με έδρα  αυτήν που θα βγει από την κλήρωση.

Από κάθε  όμιλο προκρίνονται από την Α’ στη Β’ φάση οι δύο πρώτες ομάδες του πίνακα βαθμολογίας, όπως προβλέπει το άρθρο 20 του ΚΑΠ.

β) Οι αγώνες της Β’ φάσης μέχρι και τον τελικό, πλην της ημιτελικής φάσης, της ΕΠΣ Καβάλας, θα διεξαχθούν σε μονούς αγώνες  (νοκ-άουτ) με έδρα αυτήν που θα βγει από την κλήρωση. Η ημιτελική φάση θα διεξαχθεί σε διπλούς αγώνες (εντός – εκτός έδρας). Σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 20 του ΚΑΠ.

γ) Ο Κυπελλούχος της Ε.Π.Σ. Καβάλας συμμετέχει στο κύπελλο ερασιτεχνών Πανελλαδικά που διοργανώνει η Ε.Π.Ο, ως προβλέπει με τις εγκυκλίους της αυτης.

δ) Ο τελικός για την ανάδειξη Κυπελλούχου της Ε.Π.Σ. Καβάλας (1η φάση) οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός Ελλάδας Ερασιτεχνών από την Ε.Π.Ο. (2η φάση) διεξάγονται σε ουδέτερα γήπεδα που ορίζει κατά την κρίση της η διοργανώτρια.

ε) Η διεξαγωγή των αγώνων της 2ης φάσης ρυθμίζεται από τις διατάξεις Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων του Κ.Α.Π.

στ) Κατά την διεξαγωγή των αγώνων της Β’ φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών οι ποινές των ποδοσφαιριστών, για μεν τα σωματεία που ανήκουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. Καβάλας θα κοινοποιούνται στην Ε.Π.Ο. και τα σωματεία, όπως προκύπτουν από τα Φύλλα Αγώνα χωρίς να ελέγχεται προηγούμενο ποινολόγιο (υπεύθυνοι για την εκάστοτε πραγματική ποινή των ποδοσφαιριστών θα είναι τα ενδιαφερόμενα σωματεία για δε τα σωματεία που ανήκουν σε πρωταθλήματα που διοργανώνει η Ε.Π.Ο. οι ποινές της φάσης αυτής θα είναι συνέχεια και συνάρτηση του ποινολογίου του πρωταθλήματος.

Άρθρο 4: Πρόγραμμα αγώνων-Ημερομηνία Έναρξης αγώνων

α) Η ημερομηνία κλήρωσης ορίζεται να διεξαχθεί την 09-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η δε ημερομηνία έναρξης των αγώνων 1ης φάσης ορίζεται η 25-08-2018 ημέρα Σάββατο.

β) Το πρόγραμμα αγώνων καθορίζει την χρονολογία διεξαγωγής κάθε αγώνα, την ώρα που θα αρχίζει, το γήπεδο στο οποίο θα τελείται καθώς και την ομάδα που θα έχει την ιδιότητα της γηπεδούχου.

Η κοινοποίηση του προγράμματος των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

Άρθρο 5: Επαναληπτικοί Αγώνες

Αγώνας που αναβλήθηκε η διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ως εξής:

α) Για τους αγώνες 1ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Σ.Κ) όταν ορίσει εκ νέου η Ε.Π.Σ. Καβάλας.

β) Για τους αγώνες της 2ης φάσης (διοργάνωση Ε.Π.Ο.) την επόμενη μέρα την ίδια ώρα στο ίδιο γήπεδο, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Άρθρο 6: Γήπεδα τέλεσης αγώνων

α) Τα γήπεδα τέλεσης αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται με το πρόγραμμα των αγώνων.

β) Οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν στην διάθεση της Ε.Π.Σ.Κ. το γήπεδό τους για όλους τους αγώνες της διοργανώτριας σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Παιδιάς.

Άρθρο 7: Γήπεδα ακατάλληλα

Όπως ορίζει το άρθρο 10 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 8: Φύλλο αγώνα

Για κάθε αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών θα συντάσσεται σχετικό φύλλο αγώνα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΚΑΠ.

Άρθρο 9: Συμμετοχή Ποδοσφαιριστών

Όπως ορίζουν τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 10: Αποχώρηση ομάδας-Διακοπή αγώνα-Αδυναμία συμμετοχής ομάδας-Παραίτηση

Για την ομάδα η οποία παραιτείται ή αποχωρεί ή γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα ή δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π.

 

Άρθρο 11: Άδεια αγώνα-Τήρηση τάξης

α) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την λήψη της σχετικής άδειας για την τέλεση του αγώνα από τις αρμόδιες αρχές.

β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημίζουν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, των μελών και των οπαδών του.

Άρθρο 12: Μπάλες αγώνα-Ιατροί αγώνα-Ώρα προσέλευσης

Όπως ορίζει το άρθρο 16 του Κ.Α.Π.

Άρθρο 13: Έξοδα μετακίνησης σωματείων

Α’ φάση βαρύνουν τις ίδιες τις ομάδες, Β’ φάση ως προβλέπει η προκήρυξη Κυπέλλου Ερασιτεχνών της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 14: Οικονομική οργάνωση-Διαχείριση-Έλεγχος αγώνων

Η οικονομική οργάνωση-διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων Κυπέλλου Ερασιτεχνών ρυθμίζονται από την οικονομική εγκύκλιο της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 15: Προπονητές

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου όλα τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να απασχολούν ως Προπονητή κάτοχο Διπλώματος U.E.F.A. C΄ και άνω τουλάχιστον και για τους, τυχόν, Βοηθούς Προπονητές το Πιστοποιητικό U.E.F.A. C΄ τουλάχιστον. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων του Προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΚ.

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣΚ.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣΚ (Τμήμα Προπονητών), εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 16: SUPER CUP

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου θα ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ».

Άρθρο 17: Κυρώσεις σε περίπτωση αποδοχής ενστάσεων

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Α.Π. για τις ενστάσεις Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών.

Άρθρο 18: Γενικές διατάξεις

α) Για τις αντικαταστάσεις των ποδοσφαιριστών ισχύει ότι προβλέπει ο Κ.Α.Π.

β) Η δήλωση συμμετοχής αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Ο.-Ε.Π.Σ.Κ. σαν διοργανώτριας της παραπάνω διοργάνωσης και των σωματείων που δήλωσαν συμμετοχή.

γ) Ομάδες που οφείλουν στην Ε.Π.Σ.Κ χρήματα από οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες της 1ης φάσης εφ’ όσον δεν εξοφληθούν οι οφειλές.

δ) Τα σωματεία υποχρεούνται με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής να γνωστοποιήσουν στην Ε.Π.Σ.Κ. 1η φάση και η Ε.Π.Σ.Κ. στην Ε.Π.Ο. τα στοιχεία και την ιδιότητα των προσώπων που εισέρχονται και παραμένουν στον αγωνιστικό χώρο.Η είσοδος και παραμονή στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που έχουν γνωστοποιηθεί εμπρόθεσμα.

ε) Η Ε.Π.Σ.Κ. έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα από πλευράς τηλεοπτικής κάλυψης και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα τέλεσης των αγώνων, ενώ για όλη τη 2η φάση η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 19: Έπαθλα

α) Το Κύπελλο Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Καβάλας απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του τελικού μαζί με 20 μετάλλια, αμέσως μετά την λήξη.

β) Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμεται επίσης Κύπελλο και 20 μετάλλια.

γ) Στον διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητή καθώς και τους προπονητές των ομάδων απονέμεται από ένα μετάλλιο.

δ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα έπαθλα και τα μετάλλια με πρώτη τη νικήτρια ομάδα και δεύτερη αυτήν που ηττήθηκε.

Οι ποδοσφαιριστές που δεν θα πειθαρχούν σ’ αυτήν την υποχρέωση τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.

 

Άρθρο 20: Παράβολο ενστάσεων

Το ποσό του παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων καθορίστηκε μετά από απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ στα πενήντα (50) ευρώ.

Άρθρο 21: Τελική διάταξη

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην αγωνίζεται στον τελικό η ομάδα της οποίας το γήπεδο θα χρησιμοποιηθεί για τον τελικό, εκτός και αν διαφορετικά αποφασίσουν οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου και η ΕΠΣΚ.

Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Καβάλας (1η φάση) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο. (2η φάση).

Με αποδοχή της προκήρυξης τα σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς αυτής που διέπουν το άθλημα.

 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ – ΟΜΙΛΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΑΠ, πέραν του Κυπέλλου Ερασιτεχνών που είναι υποχρεωτικό, η Ε.Ε. της ΕΠΣ Καβάλας με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των σωματείων – μελών της που έγινε στις 23/6/2018, αποφάσισε τη διεξαγωγή και  Κυπέλλου ανά κατηγορία και όμιλο (δηλαδή Κύπελλο Α’ Κατηγορίας, Κύπελλο Β1’, Β2’ και Β3’ Κατηγορίας.

Στο θεσμό αυτό ισχύουν όλες οι ανωτέρω διατάξεις της προκήρυξης Κυπέλλου Ερασιτεχνών (μπάλες, προπονητές, ενστάσεις κλπ.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού (νοκ – άουτ αγώνες), με έδρα αυτήν που θα βγαίνει κάθε  φορά από την κλήρωση, η οποία ακολουθεί την ολοκλήρωση κάθε φάσης, μέχρι αναδείξεως Κυπελλούχου κατηγορίας – ομίλου.

Έπαθλα

Από ένα Κύπελλο θα απονέμεται στη νικητήρια ομάδα του τελικού κάθε ομίλου – κατηγορίας. Στην ομάδα που θα κατατάσσεται δεύτερη θα απονέμεται επίσης Κύπελλο. Οι απονομές θα γίνονται αμέσως μετά τη λήξη του τελικού.

 

Γήπεδο τελικού

Το γήπεδο που θα διεξάγεται ο κάθε τελικός θα  αποφασίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Καβάλας, όπως και η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε τελικού

 

Παράβολο συμμετοχής

Το παράβολο συμμετοχής στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ομίλων – Κατηγοριών ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ.

 

Δήλωση συμμετοχής

Η Δήλωση συμμετοχής είναι προαιρετική για κάθε σωματείο και τα σωματεία υποχρεούνται (αν επιθυμούν να  συμμετάσχουν) να την καταθέσουν στην Ένωση μέχρι 3/8/2018, υποχρεωτικά με το συνυποσχετικό διαιτησίας.  

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Μετά  το υπ’ αριθμόν 21797/6-8-2018 έγγραφο της ΕΠΟ, με το οποίο μας διαβιβάζετε έγγραφο της Νομικής της Υπηρεσίας, τροποποιούνται οι προκηρύξεις πρωταθλήματος και Κυπέλλου ως ακολούθως:

Πρωταθλήματος

Άρθρο 7 (προτελευταία παράγραφος)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον δώδεκα (24) ώρες πριν την έναρξή του.

 

Άρθρο 8 (γιατρός αγώνα)

 

Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε γιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται και ισχύουν οι ποινές της προηγούμενης παραγράφου. Η παρουσία γιατρού είναι υποχρεωτική σε όλους τους αγώνες σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 13 (προπονητές)

 

Διαγράφεται από την προκήρυξη η πρόταση «και για τους βοηθούς προπονητές το πιστοποιητικό UEFA C τουλάχιστον».

 

 

Κύπελλο

Άρθρο 1 – 2 παρ. β – 3 – παρ. β,γ,δ, Άρθρο 5β κ.ο.κ.

Διαγράφεται κάθε αναφορά στη Β’ φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών (Δεν προβλέπεται πλέον από την ΕΠΟ Β’ φάση Κυπέλλου ερασιτεχνικών ομάδων).

 

Άρθρο 15 (προπονητές)

 Ισχύει ότι και στην προκήρυξη πρωταθλήματος.

 

 

 

                                                                 Για το Δ.Σ.

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

      ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ                                                     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

 

1)     Δήλωση συμμετοχής Κυπέλλου και  πρωταθλήματος, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπουν οι προκηρύξεις.

 

2)     Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καβάλας - ΕΠΟ.

 

3)     Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνών Ελλάδος εκατό (100) €.

 

4)    Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο κατηγοριών – ομίλων δεκαπέντε (15) ευρώ.

 

5)     Ετήσια συνδρομή περιόδου 2018-2019 πενήντα (50) €.

 

6)    Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας διακόσια είκοσι (220) €, Β’ κατηγορίας εκατόν εβδομήντα (170) €.

 

7)     Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο, καθώς και άδεια καταλληλότητας αυτού.

 

8)     Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία κατά την οποία εξελέγη, ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου συνεδριάσεων του Δ.Σ. και συνεδριάσεων της Γ.Σ. θεωρημένη.

 

9)     Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

10)  Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας.

 

11)  Βεβαίωση χορηγών.