Τα αποτελέσματα των αγώνων όπου συμμετέχει η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Μεικτής μας ομάδας για την περίοδο 2018-2019

Τα αποτελέσματα των αγώνων του 2ου ομίλου Προεπιλογής ΕΟ  Νέων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2015-2016

Τα αποτελέσματα των αγώνων του 2ου ομίλου Προεπιλογής ΕΟ  Παίδων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2015-2016