Τα αποτελέσματα των αγώνων όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2017-2018

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Μικτής μας ομάδας για την περίοδο 2017-2018

Τα αποτελέσματα των αγώνων του 2ου ομίλου Προεπιλογής ΕΟ  Νέων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2015-2016

Τα αποτελέσματα των αγώνων του 2ου ομίλου Προεπιλογής ΕΟ  Παίδων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2015-2016