Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Νέων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Παίδων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του 2ου ομίλου του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Νέων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2015-2016

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του 2ου ομίλου του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Παίδων όπου συμμετείχε η Μικτή μας ομάδα την περίοδο 2015-2016