Τελευταία ενημέρωση 23/07/2019
 
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Ανδρών
 
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ