ΠΟΙΝΕΣ 2019-2020  

 

  ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 31/8/2019 & 1/9/2019 - 7-8/9/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 14-15/9/2019 - 7-8/9/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 21-22/9/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 28-29/9/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 12-13/10/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 19-20/10/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 26-27/10/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 2-3/11/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 9-10/11/2019 & 26-27/10/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 10 & 16-17/11/2019 
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 30/11 & 1/12/2019 
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 30/11, 1/12 & 7-8/12/2019 
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 7 & 15/12/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 21-22/12/2019
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 4-5/1/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 8, 11, 12/1/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 8/12/2019 & 18-19/1/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 19 & 25-26/1/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 1-2/2/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 1 & 8-9/2/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 15-16/2/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 15-16, 19 & 22-23/2/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ 23/2 & 7-8/3/2020
ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 7/8/2020