τελευταία ενημέρωση 30/10/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΚΤΗΣ ΝΕΩΝ
Τελευταία ενημέρωση 23/07/2019
   

Έγγραφα & Δικαιολογητικά Μικτών ομάδων 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

 

 

 

Τα αποτελέσματα των αγώνων όπου συμμετέχει η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Μεικτής μας ομάδας για την περίοδο 2018-2019

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Νέων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Παίδων όπου συμμετείχε η Μεικτή μας ομάδα για την περίοδο 2018-2019