ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2019 -2020

 

Τελευταία ενημέρωση 12/11/2019 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-16  B' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 Β' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-14 9x9 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 B' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-12 Γ' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-10 Α' 2019-2020

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κ-10 B' 2019-2020