ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2017 -2018

 

Τελευταία ενημέρωση 29/11/2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-17

  ΑΓΩΝΕΣ ΕΩΣ 11/11/2017

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-15  A'

ΑΓΩΝΕΣ 14-15/10/2017

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-15 Β'

  ΑΓΩΝΕΣ ΕΩΣ 11/11/2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-13  A'

ΑΓΩΝΕΣ ΕΩΣ 11/11/2017

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-13  Β'

ΑΓΩΝΕΣ ΕΩΣ 25/11/2017

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ-13  Γ'

ΑΓΩΝΕΣ 14/10/2017