Τελευταία ενημέρωση 14/10/2019
 
 
Πρόγραμμα Αγώνων Υποδομών 2019-2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-16 Α' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-16 B' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-14 A' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-14 B' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-14 (9x9) 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-12 A' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-12 B' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-12 Γ' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-10 A' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-10 B' ΟΜΙΛΟΣ 2019-2020