Τελευταία ενημέρωση 11/2/2020

 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-16 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-14 9x9 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Β' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-12 Γ' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-10 Α' 2019-2020
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Κ-10 Β' 2019-2020
 
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας ομάδων, πρωταθλήτρια θα αναδεικνύεται η ομάδα που έχει τους περισσότερους βαθμούς στα μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων παιχνίδια. Εάν και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ισοβαθμία τότε θα έχουμε δύο ή και περισσότερες πρωταθλήτριες ομάδες.