Τελευταία ενημέρωση 17/07/2019

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
 
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 ΑΙΤΗΣΗ  ΔΕΛΤΙΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

 ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ