ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Άρθρο 1

Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα από τον κανονισμό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της ΕΠΟ, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή. Έργο του είναι η υπεύθυνη προετοιμασία, εκγύμναση και βελτίωση της αγωνιστικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών  κάθε ομάδος.

Προπονητές, επίσης, θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την εκγύμναση και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών όπως και όσοι ασχολούνται με την ειδική προετοιμασία/προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Άρθρο 2

Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Το επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου στα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις Ενώσεις – Μέλη της, έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν:

1.     Προπονητές από Ομοσπονδία που είναι μέλος του UEFA Convention 2015

α) Οι κάτοχοι διπλώματος της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ – UEFA, σύμφωνα με τις οδηγίες της Σύμβασης UEFA των ετών 2010 και 2015

β) Οι κάτοχοι και πιστοποιητικού (για τις κατηγορίες που αυτό αναγνωρίζεται ως επαρκές).

γ) Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA.

δ) Οι κάτοχοι διπλωμάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. – ΕΠΟ, τα διπλώματα των οποίων έχουν ήδη εξομοιωθεί με τα διπλώματα UEFA όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ (8) θέσεων UEFA – ΕΠΟ.

ε) Οι πτυχιούχοι των Σχολών φυσικής αγωγής και αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστημίων με κύρια ειδικότητα στο άθλημα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιμίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύμβασης αμοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του μνημονίου των οκτώ θέσεων UEFA – ΕΠΟ. (Σχετικά έγγραφα UEFA προς ΕΠΟ με ημερομηνίες 12.6.2006 και 30.6.2007)

στ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος προπονητή ποδοσφαίρου, εκτός των ανωτέρω, είναι η εγγραφή τους ως μελών σε αναγνωρισμένα σωματεία προπονητών που έχει τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρ. 3 του καταστατικού της ΕΠΟ.

 

ζ) Ένας προπονητής, εφόσον έχει περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις και έχει τηρήσει τις λοιπές αναγκαίες διατυπώσεις (αίτηση εγγραφής, δικαιολογητικά, δελτίο πιστοποίησης, κ.ο.κ.) δύναται να ασκεί το επάγγελμα του προπονητή για το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της ταυτότητας του. 

Μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν οι κάτωθι προπονητές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, παρακαλούνται να περάσουν από τα γραφεία της ΕΠΣ Καβάλας, ώστε να παραλάβουν την ταυτότητα προπονητή τριετούς διάρκειας, η οποία τους έχει σταλεί από την ΕΠΟ:

·       Τσιλλίδης Γεώργιος

·       Τσάνινος Θεόδωρος

·       Μαδέσης Θεόδωρος

·       Καραμπιμπέρης Ιωακείμ

·       Σγουρίδης Χρήστος

 

Γιώργος Πριονίδης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών

ΕΠΣ Καβάλας

Η Επιτροπή Προπονητών Ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Καβάλας ενημερώνει όλους τους προπονητές που πρόκειται να συνεργαστούν με τμήματα υποδομών και ακαδημίες, ότι για να προμηθευτούν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν στην Ένωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου.

Σε καμία περίπτωση δε θα δοθεί Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αν ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Επίσης, κανένας δε θα μπορεί να εκτελεί χρέη προπονητή, αν δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και η παραμονή του στον πάγκο της ομάδας του.

 

Γιώργος Πριονίδης

Πρόεδρος Επιτροπής Προπονητών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία του, καθώς και τους προπονητές που είναι συμβεβλημένοι με αυτά, ότι μέχρι την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν προμηθευτεί το δελτίο πιστοποίησης προπονητή.

Το δελτίο πιστοποίησης προπονητή είναι ονομαστικό, εκδίδεται με δαπάνη του προπονητή και θα τον ακολουθεί σε όσες ομάδες κι αν εργαστεί για μία αγωνιστική περίοδο.

Η Ένωση, για να εκδώσει το δελτίο πιστοποίησης σε προπονητή για την ομάδα στην οποία εργάζεται, θα πρέπει αυτός απαραιτήτως να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.     Αίτηση

2.     Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή τριετούς διάρκειας με ημερομηνία λήξης 31/12/2018

3.     Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599 ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.

4.     Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (θεωρημένη)

5.     Επίσημο αποδεικτικό πρόσληψης και πρωτότυπο συμφωνητικό με σωματείο κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΥΟ

6.     Φωτογραφία

7.     Πρόσφατη βεβαίωση μέλους συνδέσμου προπονητών

8.     Σχετικό παράβολο

Χωρίς την κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών δε θα γίνεται δεκτή η αίτηση του προπονητή από την ΕΠΣΚ για έκδοση δελτίου πιστοποίησης.

Χωρίς δελτίο πιστοποίησης προπονητή που εκδίδει η ΕΠΣ Καβάλας δε θα επιτρέπεται η είσοδος και παραμονή του στον πάγκο του σωματείου με το οποίο είναι συμβεβλημένος.

Ο προπονητής έχει την υποχρέωση να κάθεται στο πάγκο της ομάδας με την οποία έχει συμβληθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Για τυχόν απορίες, διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπονητών, κ. Γιώργο Πριονίδη, στο τηλέφωνο 6946832989.

Μετά τη  λήξη της συνεργασίας μας με τους Ενωσιακούς προπονητές, κ.κ. Χατζηιωαννίδη Ιωάννη και Τερμετζή Λουκά, με τους οποίους  συνεργαστήκαμε την περίοδο 2017  - 2018, η ΕΠΣ Καβάλας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ευχαριστεί θερμά τους δύο ανωτέρω προπονητές για την άψογη συνεργασία τους και τους εύχεται καλή συνέχεια στην προπονητική τους σταδιοδρομία.

Παράλληλα, όποιος προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου UEFA B’  και άνω, δεν είναι συμβεβλημένος με ποδοσφαιρικό σωματείο και επιθυμεί να εργαστεί ως Ενωσιακός προπονητής  για την  ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 2019, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, καταθέτοντας σχετική  αίτηση στη γραμματεία της ΕΠΣ Καβάλας.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  με τον πρόεδρο  της Επιτροπής Μεικτών Ομάδων ΕΠΣ Καβάλας, κ. Παναγιώτη Διακουμή στο τηλέφωνο 6946344759.

 

Κατά το χρονικό διάστημα 20-25 Αυγούστου  2018 θα λειτουργήσει στα Ιωάννινα σχολή επανεξέτασης υποψήφιων προπονητών επιπέδου UEFA A, UEFA B και UEFA C.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προπονητές οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο τμήμα Εκπαίδευσης και Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Την αίτηση  που θα βρουν  και θα εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα της ΕΠΟ  οι ενδιαφερόμενοι, αφού τη συμπληρώσουν κατάλληλα, θα τη στείλουν στο fax 2109346733. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, τα ονόματα των προπονητών που θα επιλεγούν θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

Οι προπονητές που θα επιλεχθούν  οφείλουν εντός 5 ημερών από την ανάρτηση  των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο επανεξέτασης στο λογαριασμό της Ένωσης Ηπείρου, αλλιώς θα αντικαθίστανται  από επιλαχόντες υποψηφίους. Οι λεπτομέρειες για τη θεωρητική και πρακτική  εξέταση κάθε σχολής περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων. 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι προπονητές οφείλουν να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr, μαζί με την αίτηση τουςμ θεωρημένο και υπογεγραμμένο και το έγγραφο της πράξης συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση μη αποστολής του εν λόγω εγγράφου ή  μη αποδοχής του περιεχομένου, η ΕΠΟ δεν είναι υποχρεωμένη  να ασκήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια. 

Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια τους πτυχιούχους προπονητές ποδοσφαίρου, οι οποίοι αποφοίτησαν από τις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά και τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι όμως δεν παρακολούθησαν σχολές εξομοίωσης προπονητών που διοργάνωσε στο παρελθόν η ΕΠΟ, δείχνει να βρίσκεται στο δρόμο προς την επίλυσή του.

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, ευαισθητοποιημένη στο πρόβλημα, αφού και πολλοί Καβαλιώτες έρχονται αντιμέτωποι με αυτό, διά του προέδρου της κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου, έθεσε το θέμα στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και ζήτησε να βρεθεί μία λύση. Οι πληροφορίες, θέλουν τον  υφυπουργό αθλητισμού κ. Γιώργο Βασιλειάδη να έχει μεσολαβήσει στην ΕΠΟ, προκειμένου να λειτουργήσει σχολή εξομοίωσης των πτυχίων Γ.Γ.Α. και ΤΕΦΑΑ με αυτά της ΕΠΟ, ώστε να δοθεί μία οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η Επιτροπή Προπονητών της ΕΠΣ Καβάλας θα βρίσκεται σε μία συνεχή επαφή με την Ομοσπονδία, ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες λειτουργίας της σχολής και να έχουν, έτσι, το δικαίωμα εργασίας σε σωματεία και οι προπονητές της κατηγορίας αυτής.   

Το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Ιουλίου 2018 κλιμάκιο της διοίκησης της ΕΠΣ Καβάλας, αποτελούμενο από τους κ.κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο (Πρόεδρο), Αναστάσιο Στεφανίδη (ταμία) και Γιώργο Πριονίδη (Πρόεδρο Επιτροπής Προπονητών), επισκέφθηκαν την αναθεωρητική σχολή προπονητών ποδοσφαίρου, που έγινε στις εγκαταστάσεις του Αθλητικού Ενωσιακού Κέντρου.  

Αφού παρακολούθησαν μέρος από τα μαθήματα, στη συνέχεια είχαν πολύωρη συνομιλία με τους εκπαιδευτές της ΕΠΟ, κ.κ. Θωμά Μεταξά, Γιάννη Μιχαηλίδη και Λάζαρο Βαρδάκη, γύρω από θέματα που αφορούν τη συνεχή εκπαίδευση των προπονητών ποδοσφαίρου, την καλύτερη οργάνωση των τοπικών πρωταθλημάτων και την καλύτερη συνεργασία παράγοντα – προπονητή  - διοργανώτριας αρχής, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την πρόοδο του τοπικού μας ποδοσφαίρου.

Όπως μας ενημέρωσαν οι εκπαιδευτές, ήδη έχει δρομολογηθεί η διοργάνωση νέας σχολής προπονητών ποδοσφαίρου UEFA B στην πόλη μας, για την οποία είχαμε υποβάλλει αίτημα και αναμέναμε την έγκριση του. Μια σχολή που θα βοηθήσει τα μέγιστα, αφού στο νομό μας είναι πάρα πολλοί οι προπονητές – κάτοχοι διπλώματος UEFA C που περιμένουν να φοιτήσουν σε σχολή UEFA B.

Λάβαμε, επίσης, τη διαβεβαίωση ότι θα λειτουργήσει στην πόλη μας νέα αναθεωρητική σχολή προπονητών για τους πτυχιούχους UEFA C, ώστε και αυτοί να έχουν το δικαίωμα απόκτησης ταυτότητας προπονητή τριετούς διάρκειας.

Είμαστε βέβαιοι ότι η στενή συνεργασία της Ένωσής μας και του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα φέρει τον Καβαλιώτη προπονητή σε υψηλά επίπεδα.