Τελευταία ενημέρωση 09/07/2024
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ (2022)
 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ