Από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της ΕΠΣ Καβάλας γίνονται γνωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής στα Πρωταθλήματα και το Κύπελλο της ποδοσφαιρικής σεζόν 2021-2022. 

Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και θα διαρκέσουν μέχρι: 

  • την Πέμπτη 19 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Α' Κατηγορίας
  • την Παρασκευή 20 Αυγούστου στις 14:00 μ.μ., για τις ομάδες της Β' Κατηγορίας, καθώς και για τις συμμετοχές στο Κύπελλο της ΕΠΣ Καβάλας 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη δήλωση συμμετοχής σε Πρωταθλήματα και Κύπελλο της σεζόν 2021-2022 είναι τα εξής: 

  

1) Δήλωση συμμετοχής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ημερομηνίες που προβλέπουν οι προκηρύξεις.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΚ

 

2) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ταμείο της Ε.Π.Σ. Καβάλας - ΕΠΟ (Χορηγείται από την ΕΠΣ Καβάλας).

 

3) Παράβολο συμμετοχής στο Κύπελλο ΕΠΣΚ πενήντα (50) €.

  

4) Ετήσια συνδρομή περιόδου 2021-2022 πενήντα (50) €.

 

5) Παράβολο συμμετοχής στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας διακόσια (200) € και Β’ κατηγορίας εκατόν πενήντα (150) €.

 

6) Παραχωρητήριο γηπέδου από τον φορέα στον οποίο ανήκει το γήπεδο.

 

7) Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της σύνθεσης του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου και ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης. Τα σωματεία που έχουν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προσκόμισαν πέρυσι στην ΕΠΣ Καβάλας, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν επιπλέον Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για κάθε ένα νέο μέλος της με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του. 

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

  

8) Δήλωση εκπροσώπου-Συνυποσχετικό διαιτησίας του σωματείου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

9) Ονοματεπώνυμο προπονητή με τον οποίο είναι συμβεβλημένο το σωματείο σας (θα ακολουθήσει αργότερα με την παροχή Δελτίου Πιστοποίησης για παρουσία στον πάγκο της ομάδας).

 

10) Βεβαίωση χορηγών.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να τα βρίσκουν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας, είτε να τα παραλαμβάνουν από τη Γραμματεία αυτής.