Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει όλα τα σωματεία της δύναμής της (ενεργά και ανενεργά) ότι, κατόπιν υπενθύμισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, οφείλουν να προβούν έως τις 30/6/2022 σε τροποποίηση του Καταστατικού τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3,5,14,22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α' 121). 

Σε αντίθετη περίπτωση, αίρεται αυτοδικαίως η Ειδική Αθλητική Αναγνώριση που χορηγήθηκε στο εκάστοτε σωματείο. 

Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτεται παρακάτω η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των σωματείων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ.Γ.Α. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ