Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, κατά την τελευταία συνεδρίασή της (16/11/2023) και αφού έλαβε υπ' όψιν τις απολογίες των εγκαλουμένων, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  • Επιβάλλει στον παράγοντα του σωματείου ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ, κο. Σεφέρογλου Ι., ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής από τους αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, δ) του Π.Κ. της Ε.Π.Ο..
  • Επιβάλλει στον προπονητή του σωματείου ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ, κο. Μαγκαφίνη Αριστείδη, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής από τους αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, δ) του Π.Κ. της Ε.Π.Ο..