Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας ενημερώνει, ενόψει της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων-μελών της που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2024, ότι επικυρώθηκε από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ο κατάλογος των σωματείων με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. 

Σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου τμήματος της Γ.Γ.Α., τα σωματεία με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 22/06/2024 είναι τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:

Επικυρωμένος κατάλογος σωματείων ΕΠΣ Καβάλας για Γ.Σ. 22/06/2024