ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

  1. Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή

a)      Ξενόγλωσση που αφορά αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές(εδω)

b)      Ελληνόγλωσση που αφορά Έλληνες ποδοσφαιριστές.(εδω)

Τα ανωτέρω (2) έντυπα θα τα προμηθεύονται τα σωματεία ΜΟΝΟ από την Ε.Π.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ.

      2. Κατάσταση Υγείας Ποδοσφαιριστών(εδω)

Να συμπληρωθεί κατάλληλα, να κατατεθεί στην ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, πριν τον αγώνα, και να γίνει χρήση του ακριβές αντιγράφου που θα παραλάβει το σωματείο από την Ένωση στον αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής δεν επιτρέπει τη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή/ποδοσφαιριστών.

      3.  ήλωση   Συµµετοχής    στο   Πρωτάθληµα   της  Α΄Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας  περιόδου    2015–2016 (εδώ)

           ∆ήλωση   Συµµετοχής    στο   Πρωτάθληµα   της  Β΄Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας  περιόδου    2015–2016 (εδώ)

           ∆ήλωση   Συµµετοχής    στο   Πρωτάθληµα   της  Γ΄Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας  περιόδου    2015–2016 (εδώ)

       4.  ∆ήλωση   Συµµετοχής    στο   ΚΥΠΕΛΛΟ Ερασιτεχνών  περιόδου    2015–2016 (εδώ)