Ενημερώνουμε όλους όσους κάνουν χρήση της δημοσιογραφικής τους  ιδιότητας ή αυτής του φωτογράφου προκειμένου να εισέλθουν  και να παραμείνουν  εντός των αγωνιστικών χώρων ότι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν προηγουμένως, διαπίστευση από την ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ώστε να τους είναι ελεύθερη η είσοδος και παραμονή τους σε αυτούς.