ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος (6940766479)

Αντιπρόεδρος

Τσίλογλου Μαρία (6945638145)

Β’ Αντιπρόεδρος

Σαλπιγκτής Σάββας (6944328479)

Γενικός Γραμματέας

Ζιρτιλίδης Ανδρέας (6944102027)

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Παπαδόπουλος Αναστάσιος 

Ταμίας

Τσάμαρης Σταμάτης (6946282060)

Μέλος

Τζίκος Νεκτάριος (6983503348)

Μέλος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (6973880117)

Μέλος

Αμπατζής Δημήτριος (6946474346)

Μέλος

Πετσινάκης Σταύρος (6976885183)

Μέλος

Ανανιάδης Θεόδωρος