ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος

Πριονίδης Γεώργιος (6940766479)

Αντιπρόεδρος

Παπαδόπουλος Μιχαήλ (6973880117)

Β’ Αντιπρόεδρος

Τσάμαρης Σταμάτης (6946282060)

Γενικός Γραμματέας

Ζιρτιλίδης Ανδρέας (6944102027)

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας

Αδαμαντίου Σωτήριος (6972001248)

Ταμίας

Ρουμελιώτης Δημήτριος (6944945596)

Μέλος

Σαλπιγκτής Σάββας (6944328479)

Μέλος

Τσίλογλου Μαρία (6945638145)

Μέλος

Αμπατζής Δημήτριος (6946474346)

Μέλος

Πετσινάκης Σταύρος (6976885183)

Μέλος

Τζίκος Νεκτάριος (6983503348)