Τελευταία ενημέρωση 29/07/2022
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ