Τελευταία ενημέρωση 10/07/2023
  
Έγγραφα & Δικαιολογητικά Κυπέλλου ΕΠΣ Καβάλας
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ (2022)
 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ