Τελευταία ενημέρωση 17/10/2022

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Α΄ ΚΑΙ Β΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Περιόδου 2022-2023

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας έχοντας υπόψη:

 

α) την αθλητική νομοθεσία που ισχύει σήμερα

β) το καταστατικό της και το καταστατικό της ΕΠΟ

γ) τον Κ.Α.Π και τους κανονισμούς της ΕΠΟ

δ) τις δηλώσεις συμμετοχής και τους πίνακες πρωταθλημάτων περιόδου 2021 - 2022

ε) την υπ’ αριθμόν 47/22-08-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της ΕΠΣ Καβάλας.

στ) την με αριθμό 50/13-10-2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της ΕΠΣ Καβάλας για συμπλήρωση – τροποποίηση της αρχικής  Προκήρυξης αγώνων πρωταθλήματος Α΄και Β΄κατηγορίας, περιόδου 2022 – 2023 (στάλθηκε σε όλα τα σωματεία την 23/08/2022), λόγω αναμόρφωσης του αριθμού των ομάδων, που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ Καβάλας από αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και ειδικότερα του στοιχείου α) στις σελίδες 1 και 2, του άρθρου 3 παράγραφος 6, του άρθρου 5 στοιχείο β’,  του άρθρου 18 και την κωδικοποίηση της προκήρυξης σε ένα ενιαίο κείμενο.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

α) Τους αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου

2022-2023 μεταξύ των ομάδων της Α΄ κατηγορίας. Το πρωτάθλημα αυτό θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των δεκατεσσάρων (14) ομάδων με διπλούς αγώνες και με βαθμολογία. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

 

1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

2. ΑΡΗΣ ΠΗΓΩΝ

3. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

4. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

5. ΑΕΤΟΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

6. ΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΑΛΚΕΡΟΥ

8. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

9. ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

10. ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

11. ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

12. ΠΑΟΚ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

13. Α.Ο ΠΟΤΑΜΙΑΣ

14. ΔΟΞΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

β) Τους αγώνες του τοπικού πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2022-2023 μεταξύ των ομάδων της Β΄ κατηγορίας. Το πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας θα  διεξαχθεί σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια και ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής, με διπλούς αγώνες και με βαθμολογία, όπως προβλέπεται από τον ΚΑΠ. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι οι παρακάτω:

 

1. ΔΟΞΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

2. ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Β΄

3. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

4. ΑΡΗΣ ΖΥΓΟΥ

5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

6. ΑΡΗΣ ΠΡΙΝΟΥ

7. ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

8. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥΔΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

10. ΘΕΑΓΕΝΗΣ ΘΑΣΟΥ

11. ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΓΑΪΚΟΥ ΔΡΥΑΔΟΣ

12. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΞΕΡΙΑ

13. ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

 14. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

 15. Α.Σ ΠΑΓΓΑΙΟ

 16. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

 17. ΠΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 18. ΑΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 19. ΚΑΒΑΛΑ 2004

 20. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΕΡΕΩΝ 2004

 

καθώς και όσες ομάδες αναγνωρισθούν και εγγραφούν ως μέλη στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Ένωσή Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας, μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής, καθώς και σωματεία που σήμερα βρίσκονται σε αδράνεια και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εκ νέου, αφού προηγουμένως προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες.  

 

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

 

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της ΕΠΣ Καβάλας, ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα των τοπικών της πρωταθλημάτων Α’ και  Β’  Κατηγορίας.

Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην ΕΠΣ Καβάλας της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.

Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διοργάνωσης των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’  τοπικής Κατηγορίας και ορισμού και διεξαγωγής των αγώνων ανήκει στην Επιτροπή Πρωταθλήματος  της ΕΠΣ Καβάλας.

 

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

 

Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων Α’ και Β’  Κατηγορίας διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές

Συμβούλιο της F.I.F.A.,

β. του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,

γ. των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής  (Ε.Ε.) της ΕΠΣ Καβάλας που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα, που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

δ. και συμπληρωματικά των αποφάσεων της Επιτροπής Πρωταθλήματος Α’ και Β΄  Κατηγορίας της ΕΠΣ Καβάλας.

 

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

 

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο (2) κατηγορίες ανάλογα με τις συμμετοχές. Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Καβάλας έως την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. και για την Α’ Κατηγορία και για τη Β’ Κατηγορία, Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο των διακοσίων (200) ευρώ για την Α’ Κατηγορία, εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τη Β΄κατηγορία και επιπλέον πενήντα (50) ευρώ η ετήσια συνδρομή για το κάθε σωματείο.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην ΕΠΣ Καβάλας το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/Ομάδας περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., Ε.Π.Ο. και ΕΠΣ Καβάλας, νόμιμα επικυρωμένη. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣ Καβάλας.

Ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και την ΕΠΣ Καβάλας μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής (Κ.Α.Π., άρθρο 7, παρ. 3, περίπτωση ε΄).

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών, δεν λάβουν μέρος, η ΕΠΣ Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται για όλες τις κατηγορίες Α΄ και Β΄ η ημέρα Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022, η οποία δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση διαφορετικής απόφασης της Ε.Π.Σ Καβάλας ή της Ε.Π.Ο λόγω έκτακτων συνθηκών ή λόγω ανωτέρας βίας

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία

 

Τα σωματεία στη Δήλωση Συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν τη διεύθυνση e-mail και τον αριθμό F.A.X, στο οποίο θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν τα σωματεία)  όλα τα έγγραφα που το αφορούν. Για κάθε αλλαγή της διεύθυνσης αυτής θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ Καβάλας.

Η αλληλογραφία της ΕΠΣ Καβάλας με τις ομάδες θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της, ή τηλεφωνικά, ή μέσω email (στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν τα σωματεία) και γραπτών μηνυμάτων, ή μέσω των φύλλων αγώνα, ή αν τα σωματεία τα ίδια προσέρχονται στη γραμματεία της Ένωσης για να την παραλάβουν. Για οποιαδήποτε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας καθώς και για οιοδήποτε έγγραφο αναρτήθηκε στον διαδικτυακό χώρο (site) της Ε.Π.Σ Καβάλας  θεωρείται άνευ εταίρου ως νόμιμη ενημέρωση και γνώση του περιεχομένου από κάθε σωματείο

 

Άρθρο 5: Ειδικές διατάξεις

 

α) Όλοι οι αγώνες Α’ και Β’  κατηγορίας υποχρεωτικά θα διεξάγονται σε γήπεδα τα οποία θα διαθέτουν χλοοτάπητα. Δεν θα ισχύει καμία εξαίρεση και όποιο Σωματείο δεν διαθέτει γήπεδο με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα δεν θα γίνεται δεκτό στο πρωτάθλημα.

β) Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολό του  μόνο για την Α΄ κατηγορία θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη Δημόσια κλήρωση που θα γίνει στις 19-10-2022 και ώρα 18:00 σε χώρο που θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα (site) της Ένωσης, ενώ για το πρόγραμμα της Β΄ κατηγορίας ισχύει η κλήρωση που έγινε για αυτή την κατηγορία την 24-8-2022.

γ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ: Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (Δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή κλπ.)

δ) Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα τουλάχιστον ενός ποδοσφαιριστή ηλικίας κάτω των δεκαεννέα [19] ετών (γεννημένος δηλαδή μετά την 1-1-2004). Σε περίπτωση αντικατάστασης (αλλαγής) αυτού, για οποιαδήποτε αιτία, ο αντικαταστάτης θα πρέπει να είναι και αυτός κάτω των δεκαεννέα (19) ετών και σε περίπτωση που στους αναπληρωματικούς δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής κάτω των δεκαεννέα (19) ετών, τότε η ομάδα θα συνεχίσει τον αγώνα με τον ανάλογο μειωμένο αριθμό ποδοσφαιριστών. Σε περίπτωση κόκκινης κάρτας ποδοσφαιριστή κάτω των δεκαεννέα (19) ετών η ομάδα θα αγωνίζεται χωρίς να έχει υποχρέωση να έχει στη σύνθεσή της απαραίτητα ποδοσφαιριστή κάτω των δεκαεννέα (19) ετών. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά τα πρωταθλήματα της Α’ και Β’ Κατηγορίας. Σε  περίπτωση μη τήρησης του συγκεκριμένου μέτρου, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Α.Π. και οι ομάδες θα τιμωρούνται για αντικανονική συμμετοχή, βάσει του άρθρου 23, παρ. 1, υποπαράγραφος ε΄.

ε) Οι ομάδες της Α΄ κατηγορίας που συμμετέχουν με ομάδα Β΄ στο πρωτάθλημα της Β΄κατηγορίας δεν δύνανται να αναδειχθούν πρωταθλητές στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας και δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην επόμενη κατηγορία, ήτοι την Α΄, οπότε σε ανάλογη περίπτωση ακολουθεί το επόμενο στη βαθμολογία αθλητικό σωματείο.

στ) Οι ομάδες της Α΄ κατηγορίας που συμμετέχουν με ομάδα Β΄ στο πρωτάθλημα της Β΄ κατηγορίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη Β΄ ομάδα έως 4 Ποδοσφαιριστές από την Α΄ ομάδα χωρίς όριο ηλικίας

 

Άρθρο 6: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών

 

Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες των πρωταθλημάτων Α’ και Β’

Κατηγορίας και

β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,

επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του

ποδοσφαίρου.

Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων.

Σε περίπτωση παράβασης της παρούσας διάταξης η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης παραπέμπει την παραβάτη Ομάδα στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Καβάλας για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

 Άρθρο 7: Γήπεδα / Ημέρα - ώρες έναρξης αγώνων

 

 

Όλοι οι αγώνες της Α’ και Β΄  Κατηγορίας διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας και ακόμη τις προδιαγραφές του νόμου.

Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση. Για την έγκυρη συμμετοχή μίας Ομάδας στα Πρωταθλήματα Α’ και Β΄  Κατηγορίας πρέπει να δηλώνεται ένα γήπεδο ως κύρια έδρα. Οι Ομάδες όμως έχουν την δυνατότητα με την Δήλωση Συμμετοχής να ορίσουν και ένα δεύτερο γήπεδο ως εναλλακτική έδρα. Σωματείο που δεν διαθέτει γήπεδο με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές δεν θα γίνεται δεκτό στο Πρωτάθλημα.

Σε περίπτωση που το γήπεδο-έδρα Σωματείου καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από το

Σωματείο και θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης  και πληρεί τους όρους της διοργάνωσης. Γήπεδο εκτός των ορίων της Ένωσης  δεν μπορεί να δηλωθεί ως έδρα από ένα Σωματείο. Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν δηλώσει η δεν μπορεί να δηλώσει άλλη έδρα τότε η Επιτροπή του πρωταθλήματος θα αποφασίζει για την έδρα διεξαγωγής του αγώνα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.

Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Σωματείων για αλλαγή ημέρας ή/και ώρας ή/ και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στην ΕΠΣ Καβάλας δεκαπέντε (15) ημέρες απαραιτήτως πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για τον σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ομαδικής ασθένειας ποδοσφαιριστών, οι ομάδες θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμάτευση ιατρού από δημόσιο νοσοκομείο ή το Ε.Σ.Υ., ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αναβολής.

          Τα σωματεία (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα Κοινοτικά-Δημοτικά και Εθνικά Γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες και αφού προηγουμένως εξασφαλίσουν αυτά την άδεια τέλεσης αγώνα.

 

Άρθρο 8: Μη συμμετοχή ομάδας σε αγώνα

 

α. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους του ελάχιστου επιτρεπομένου ορίου (λιγότερους από εννέα) ποδοσφαιριστές για την έναρξή του, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης, τιμωρείται με απώλεια του αγώνα με τέρματα 0-3 και με χρηματικό πρόστιμο ευρώ 300,00. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται κανονικά, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα και μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αγώνες που δεν διεξάγονται λόγω παραίτησης ή μη καθόδου μίας ομάδας, προσμετρώνται κανονικά για την έκτιση των ποινών των ποδοσφαιριστών, των αξιωματούχων της αντιπάλου ομάδας, όπως και την ίδιας της αντιπάλου (π.χ. ποινή κεκλεισμένων των θυρών)

β. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες της ίδιας διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της διοργανώτριας και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία. Από τις παραπάνω κυρώσεις απαλάσσεται η ομάδα που δηλώνει αδυναμία συμμετοχής σε αγώνα, εφόσον αυτή οφείλεται σε ανωτέρα βία. Ως ανώτερη βία νοείται, ενδεικτικά, η διακοπή των συγκοινωνιών (ακτοπλοϊκή κ.λ.π) από οποιαδήποτε αιτία, από την οποία είναι αδύνατη η έγκαιρη προσέλευση στο γήπεδο της ομάδας.

 

Άρθρο 9: Παρατηρητής αγώνα

 

          Στους αγώνες του πρωταθλήματος θα ορίζονται παρατηρητές από την Επιτροπή Παρατηρητών της Ε.Π.Σ Καβάλας.

 

Άρθρο 10: Γιατρός αγώνα

 

Η παρουσία γιατρού, διασώστη ή νοσηλευτή στον αγώνα είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός, διασώστης ή νοσηλευτής έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα ή, ειδάλλως, αν έχει αποφασίσει περί αυτού η Ομοσπονδία). Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2, στοιχείο  β΄του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 11: Υποβολή Ενστάσεων – Εκδίκαση ενστάσεων – Παράβολο ενστάσεων

 

Για την υποβολή και την εκδίκαση ενστάσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 και 24 του ΚΑΠ. Το ποσό, δε, του παραβόλου για την υποβολή ένστασης καθορίστηκε μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

Άρθρο 12: Ώρα προσέλευσης ομάδας – Αλλαγές ποδοσφαιριστών – Μπάλες

 

Για την ώρα προσέλευσης των ομάδων στο γήπεδο, τις αλλαγές των ποδοσφαιριστών και τις μπάλες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 13: Άδεια τέλεσης αγώνα

 

Για την άδεια τέλεσης αγώνα υπεύθυνο είναι το γηπεδούχο σωματείο, ως προβλέπει το άρθρο 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του ΚΑΠ, καθώς επίσης φέρει ευθύνη για τη λήψη ενδεικνυόμενων μέτρων για την τήρηση της τάξης στα αποδυτήρια, τις εξέδρες και τον εν γένει χώρο του γηπέδου, για την εφαρμογή κάθε μέτρου που στοχεύει στην εξυπηρέτηση, την άνεση και την ασφάλεια των φιλάθλων.

 

Άρθρο 14: Κύπελλο Ήθους

 

Η ΕΠΣ Καβάλας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε)., έχει θεσμοθετήσει την απονομή Κυπέλλου Ήθους στα σωματεία που δεν τους έχει επιβληθεί ποινή καθ’ όλη τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού έτους.  

 

Άρθρο 15: Προπονητές

 

Όλα τα σωματεία της Α’ και Β’  Κατηγορίας είναι υποχρεωμένα να απασχολούν προπονητή, σύμφωνα με το άρθρο 5 και 6 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου. Αυτός πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA B και άνω για την Α’ Κατηγορία και UEFA C και άνω για τις υπόλοιπες Κατηγορίες και πρωταθλήματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης, το οποίο είναι αναγκαίο για την άσκηση των καθηκόντων προπονητή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Καβάλας. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει ο Κανονισμός Προπονητών ως αυτός έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ. Σωματεία που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 3,6 και 10 του Κανονισμού Προπονητών, παραπέμπονται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Ε.Π.Σ και με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) τα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 100,00 ευρώ.

 

Προσοχή: Κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα  προπονητή, αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα δεν είναι κάτοχος Δελτίου Πιστοποίησης που εκδίδει για το λόγο αυτό η ΕΠΣ Καβάλας.

 

Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης

Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο και η ΕΠΣ Καβάλας.

Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΠΣ Καβάλας (Τμήμα Προπονητών), εντός είκοσι (20) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν με επιφύλαξη τυχούσας χορηγηθείσης εξαίρεσης από την ΕΠΟ.

 

Άρθρο 16: SUPER CUP

 

Η αυλαία της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου ανοίγει υποχρεωτικά με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, μεταξύ της Κυπελλούχου και της Πρωταθλήτριας Α’ Κατηγορίας ομάδας της χρονιάς που έληξε και θα ονομάζεται SUPER CUP «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ». Στην παρούσα ποδοσφαιρική σεζόν δεν θα διεξαχθεί ο εν λόγω αγώνας

 

 Άρθρο 17: Ποδοσφαιριστές. Επιτρεπόμενες αλλαγές στον αγώνα. (Άρθρο 16,18 και 19 ΚΑΠ)

 

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Επιτρέπεται η αντικατάσταση τόσων ποδοσφαιριστών, όσων προβλέπει το άρθρο 16 του ΚΑΠ.

 

Άρθρο 18: Άνοδος – Υποβιβασμός

 

Α’ Κατηγορία – Β΄ Κατηγορία:  Η ομάδα που θα καταλάβει την  πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα της Α΄ κατηγορίας θα διεκδικήσει την άνοδο στη Γ’ Εθνική Κατηγορία, όπως προβλέπει η προκήρυξη της ΕΠΟ. Αναλυτικά οι περιπτώσεις ανόδου και υποβιβασμού των ομάδων ανά κατηγορία:

 

1η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν υποβιβάζεται κάποια από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+0=13) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 1 ομάδα (13-1=12) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

2η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι τέσσερις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+4=17)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 5 ομάδες (17-5=12) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

3η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι τρεις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+3=16)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (16-4=12) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

4η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι δύο ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+2=15)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 3 ομάδες (15-3=12) και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

5η περίπτωση:  Ο πρωταθλητής μας κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζεται μία από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-1+1=14)  τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 2 ομάδες (14-2-=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

6η περίπτωση: Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και δεν υποβιβάζεται κάποια από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+0=14) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 2 ομάδες (14-2=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους  αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14) .

7η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι τέσσερις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+4=18) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 6 ομάδες (18-6=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

8η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι τρεις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+3=17) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 5 ομάδες (17-5=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

9η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται οι δύο ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+2=16) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 4 ομάδες (16-4=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

10η περίπτωση: . Ο πρωταθλητής μας δεν κερδίζει την άνοδο στην Γ’ Εθνική Κατηγορία και υποβιβάζονται η μία από τις ομάδες μας που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας (14-0+1=15) τότε από την Α΄ κατηγορία υποβιβάζονται 3 ομάδες (15-3=12)  και από την Β΄ κατηγορία κερδίζουν την άνοδο οι πρωταθλητές από καθένα από τους δύο ομίλους αυτής της κατηγορίας (12+1+1=14).

Μετά την άνοδο και τον υποβιβασμό των ομάδων ανά κατηγορία, στη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024 οι ομάδες θα είναι (14) στην Α’ Κατηγορία, στην δε Β΄ κατηγορία δεν υπάρχει υποβιβασμός ομάδων  

 

Άρθρο 19: Έπαθλα πρωταθλήματος

 

Στην πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί κύπελλο.

 

Άρθρο 20: Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα – Μπάλα Πρωταθλήματος

 

Η Ε.Π.Σ Καβάλας έχει αποκλειστικά τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα και τα δικαιώματα διαδικτυακής (μέσω ιντερνέτ) μετάδοσης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, των τοπικών πρωταθλημάτων ευθύνης της. Κάθε σύμβαση παραχώρησης των αναφερομένων δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ Καβάλας. Απαγορεύεται η απευθείας (ζωντανή) μετάδοση κάθε αγώνα όταν η σύμβαση παραχώρησης των δικαιωμάτων δεν έχει εγκριθεί από τη διοργανώτρια. Αν ένας αγώνας μεταδοθεί χωρίς άδεια σε οποιοδήποτε μέσο, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ Καβάλας διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρήσει την γηπεδούχο ομάδα με κατακύρωση του αγώνα υπέρ της αντιπάλου και χρηματική ποινή έως 500,00 ευρώ. Η είσοδος των ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων στα γήπεδα επιτρέπεται, μετά από σχετική έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ Καβάλας, μόνο σε αγώνες για την μετάδοση των οποίων έχει εγκριθεί σχετική σύμβαση.

Η Ε.Π.Σ Καβάλας, ως αποκλειστικός φορέας διοργάνωσης αγώνων ποδοσφαίρου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου, επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, σύμφωνα με το καταστατικό και τον ΚΑΠ, αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων σε κάθε ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και διαδικτυακό μέσο.

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

 

α. Τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και αυτά της διαδικτυακής τηλεόρασης WEB TV ή και οποιουδήποτε άλλου τρόπου μετάδοσης, βάσει της προκήρυξης και με τη δήλωση συμμετοχής παραχωρούνται στη διοργανώτρια Ε.Π.Σ Καβάλας, χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα ανάμειξης των σωματείων

β. Η διεξαγωγή των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. Επίσης με βάση τις σχετικές διατάξεις των υπολοίπων νόμων και κανονισμών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που αφορούν την διεξαγωγή αγώνων και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτούς. Αν, μετά τη δημοσίευση της παρούσας ή την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων, τροποποιηθεί το σχετικό νομικό πλαίσιο, οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται αμέσως, ανεξάρτητα αν έρχονται σε σύγκρουση με τις διατάξεις της παρούσας, που θωρούνται μη γραμμένες

γ. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί σύμβαση μεταξύ της Ε.Π.Σ Καβάλας ως διοργανώτριας των ανωτέρω πρωταθλημάτων των σωματείων, που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτά. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε) της Ε.Π.Σ Καβάλας διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα  μερικής ή ολικής τροποποίησης της προκήρυξης, εφόσον κρίνει αυτό απαραίτητο, ακόμη και μετά την έναρξη των αγώνων

δ. Αν για οιοδήποτε λόγο η έναρξη των πρωταθλημάτων την περίοδο 2022 – 2023 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον προκαθορισμένο αριθμό ομάδων στις ανάλογες κατηγορίες τότε ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν στις κατηγορίες αυτές θα αποφασιστεί αποκλειστικά από την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Σ Καβάλας, με βάση τα κριτήρια που ορίζουν οι Κανονισμοί του αθλήματος και ιδίως ο Κ.Α.Π.

ε. Κάθε φύσεως διαφορές, που προέρχονται και δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των κανονισμών που διέπουν το ποδόσφαιρο και αφορούν τις ομάδες, που μετέχουν στους αγώνες, επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα αθλητικά – ποδοσφαιρικά όργανα, απαγορευομένης κάθε προσφυγής στα Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Α.Π.

Στ. Ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη αυτή και από τις διατάξεις του Κ.Α.Π και της αθλητικής νομοθεσίας που ισχύει, θα επιλύεται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής  (Ε.Ε) της Ένωσης, στα πλαίσια του νόμου, των οικείων κανονισμών, του καταστατικού της Ε.Π.Ο και της Ε.Π.Σ Καβάλας, καθώς και του ορθού και δικαίου.

 

 

  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.

 

 

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

         

      ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΖΙΡΤΙΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ