τελευταία ενημέρωση 30/10/2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 - 2020

 Τελευταία ενημέρωση 3/3/2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2019 - 2020

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ  ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ-12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-12

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Κ-14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ-14
Τελευταία ενημέρωση 23/07/2019
   

Έγγραφα & Δικαιολογητικά Μικτών ομάδων 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

 

 

 

Τα αποτελέσματα των αγώνων όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2019-2020

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Μεικτής μας ομάδας για την περίοδο 2019-2020

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Κ-14 όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2019-2020

Ο Βαθμολογικός Πίνακας του πρωταθλήματος Προεπιλογής ΕΟ Κ-12 όπου συμμετέχει η Μικτή μας ομάδα για την περίοδο 2019-2020