Τελευταία ενημέρωση 03/01/2024
 
 
Πρόγραμμα Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών ΕΠΣΚ 2023-2024
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

 

 

Πρόγραμμα εξ' αναβολής Αγώνων Πρωταθλημάτων Υποδομών ΕΠΣΚ 2023-2024

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-16 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-14 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (1ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (2ος ΟΜΙΛΟΣ)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-12 (3ος ΟΜΙΛΟΣ)