Τελευταία ενημέρωση 05/07/2022

   

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ 2021-2022
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΚ
 
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ
 


 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ
 
 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ (2022) 
 DETAILED INFORMATION ON THE PROCCESSING OF PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)

 


ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ (2022)
 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS (2022)

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

 DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - FOOTBALL PLAYERS OF NATIONAL TEAMS (2022)

   

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 ΑΙΤΗΣΗ  ΔΕΛΤΙΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΑΣ (2022) 
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - CLUB OFFICIALS (2022) 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΩΝΑ (2022) 
DECLARATION ABOUT PERSONAL DATA - MATCH OFFICIALS (2022) 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ/ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2022

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2022

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΣΚ 19/7/21
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ορισμός αντιπροσώπου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ σωματείου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3-αίτηση υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4-υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5- βεβαίωση σωματείου για υποψήφιο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6-πρακτικό ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υπόδειξης υποψηφίου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7-διαβιβαστικό ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ υπόδειξης υποψηφίου