Τελευταία ενημέρωση 11/08/2020

   

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ & ΚΥΠΕΛΛΟ 2020-2021
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣΚ
 
 
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ
 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΩΝ
 


 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ

 

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 

 ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

 

 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

 

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

 ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

 ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 ΑΙΤΗΣΗ  ΔΕΛΤΙΟΥ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

 

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ/ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ορισμοί Διαιτητών